Blog_banner_Aké má byť ovocie našej práce

Referencie, odporúčania, hodnotenia, ohlasy, rating, kritika, posudok, vysvedčenie, udeľovanie hviezdičiek, bodov alebo známok… To je ovocie našej práce a našou úrodou, ktorou by sme mali neustále napĺňať košík našej usilovnosti nielen v práci, ale všade kde sa len pohneme.

Najlepšou reklamou je podľa mnohých pozitívny ohlas na prácu, ktorú robíme. Ak je za našou usilovnosťou zodpovednosť, vytrvalosť, spoľahlivosť a férovosť, chýr o našej činnosti sa môže rozniesť veľmi rýchlo. Sami to dobre poznáme, ak ľudia ľuďom dajú vedieť o tom, či je niekto dobrý v tom, čo robí.

Čo nás okrem práce posúva ďalej?

Okrem toho, že by sme svoju prácu mali mať radi, že by sme na ňu mali byť kvalifikovaní a dostatočne skúsení potrebujeme aj motiváciu. Tá môže mať viac podôb, napríklad finančné ohodnotenie, benefity, pracovný čas, spoločenský status a iné. Jedným z najsilnejších motivátorov sú bezpochyby referencie a odporúčania.

Či už podnikáte alebo ste zamestnaný, či ste študent alebo dôchodca, poznáte to, ak vás niekto pochváli. Viacerí z nás si možno povie, že pochvala je niekedy viac než peniaze. Aj podľa známej Maslowovej pyramídy potrieb je potreba uznania a úcty na druhom najvyššom stupienku. Pochvala nás totiž vždy zahreje pri srdci a nakopne nás, aby sme sa dostali na stupeň sebarealizácie.

Maslowova pyramida

Ako sme schopní zbierať ovocie našej práce?

„Každý dobrý strom rodí dobré ovocie, a zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie ani zlý strom rodiť dobré ovocie.“ (Mt. 7; 17-18)
Z uvedeného biblického citátu je jasné, že ovocie našej práce by malo byť dobré, samozrejme ak je dobrý aj náš strom, ktorým sme my sami, naša firma, úmysel, hodnoty, ciele a samotná práca.

healthy-apple-summer-garden

Zber tohto pomyselného ovocia by sme mali uskutočňovať vždy, či je leto alebo zima. Ak urobíme nejakú prácu, ukončíme zákazku alebo projekt, nebojme sa vypýtať od našich klientov alebo zákazníkov hodnotenie alebo referenciu. Zaujímajme sa o výsledok našej práce a snažme sa prijať aj negatívnu kritiku, hlavne ak je konštruktívna. Veď nielen dobrá, ale predovšetkým zlá kritika či reakcia nás dokážu posunúť  oveľa  viac,  naučia  nás  vyhnúť  sa  chybám,  vstať,  ak  padneme a postupne nás dokáže vyformovať na oveľa zdatnejšieho a vytrvalejšieho človeka a zároveň hráča.

Ak sa nám podarí získať pozitívne referencie, musíme sa usilovať o to, aby ich bolo  vidno.  Nestačí  ich  len  držať  v  hlave a tešiť sa z nich. Ľudia by mali vidieť a vedieť, že nie sme šuflikári a že ostatní sú s nami spokojní. Využime všetky naše možnosti na zviditeľnenie a propagáciu referencií, či už na webe, sociálnych sieťach, v blogoch alebo pomocou iných online alebo printových nástrojoch.

Je iba na nás, ako budeme pestovať ovocie našej práce tak, aby bolo dobré nielen pre nás, ale predovšetkým pre ostatných.

O autorovi...

Mgr. Helena Marciňáková

Kreatívna marketérka

Milujem marketing! Som tu pre vás aby som vám pomohla vyriešiť vaše marketingové a reklamné otázky.
„Vy viete čo predať, my vieme ako (sa) predať.“

O autorovi...

Mgr. Helena Marciňáková

Kreatívna marketérka

Milujem marketing! Som tu pre vás aby som vám pomohla vyriešiť vaše marketingové a reklamné otázky.
„Vy viete čo predať, my vieme ako (sa) predať.“