Fakturačné údaje

Nech sa páči milí klienti, na tomto mieste máte k dispozícii všetky potrebné fakturačné údaje, ktoré budete potrebovať v prípade
fakturácie, objednávok, platieb a iných účtovných a administratívnych úkonoch.

meno fakturačné údaje

OBCHODNÉ MENO:
Helena Marciňáková – HMarketing

hmarketing_email fakturačné údaje

FAKTURAČNÁ ADRESA:
Medzany 329 | 082 21 Medzany

ico fakturačné údaje

IČO:
511 451 71

dic fakturačné údaje

DIČ:
107 980 13 49 | Neplatca DPH

register fakturačné údaje

Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Prešov pod číslom 750-49418 | Výpis zo živnostenského registra

banka fakturačné údaje

BANKOVÉ SPOJENIE:
SK97 8360 5207 0042 0418 1737 | mBank S. A., pobočka zahraničnej banky

kontaktna osoba fakturačné údaje

KONTAKTNÁ OSOBA:
Mgr. Helena Marciňáková

 

meno fakturačné údaje

OBCHODNÉ MENO:
Helena Marciňáková – HMarketing

hmarketing_email fakturačné údaje

FAKTURAČNÁ ADRESA:
Jarovnice 107 | 082 63  Jarovnice

ico fakturačné údaje

IČO:
51 145 171

dic fakturačné údaje

DIČ:
107 980 1349 | Neplatca DPH

register fakturačné údaje

Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Prešov pod číslom 750-49418 | Výpis zo živnostenského registra

banka fakturačné údaje

BANKOVÉ SPOJENIE:
SK97 8360 5207 0042 0418 1737 | mBank S. A., pobočka zahraničnej banky

kontaktna osoba fakturačné údaje

KONTAKTNÁ OSOBA:
Mgr. Helena Marciňáková

 

POTREBUJETE ĎALŠIE INFORMÁCIE?
V prípade potreby ďalších informácií o firme Helena Marciňáková – HMarketing, alebo v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí, týkajúcich sa fakturačných údajov nás neváhajte kontaktovať! Radi vám pomôžeme.

4 + 10 =